Privacy

Bemmel zeefdruk gevestigd te Den Haag (hierna te noemen als Bemmelzeefdruk.nl, wij of ons”) respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.Bemmelzeefdruk.nl (hierna website) en van haar klanten die via de website een bestelling plaatsen of offerte aanvragen. In deze privacy statement wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze website en als klant verzamelen en hoe wok deze informatie verder gebruiken en beschermen.Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden “wij “garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of dat gebruikers te allen tijde toegang hiertoe hebben.

Informatie op onze website

Alle informatie op de website van Bemmelzeefdruk.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.

Bemmelzeefdruk.nl heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website. Desondanks kan Bemmelzeefdruk.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die verband houden met de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Bemmelzeefdruk.nl kan zonder nadere aankondiging de inhoud van de website wijzigen, echter op haar rust geen verplichting om fouten te herstellen of de inhoud te actualiseren. Bemmelzeefdruk.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en daarop aangeboden informatie.

Toepassing van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een Website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze Website(s) zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website(s) of bevatten of waarvan een link op onze Website(s) staat.

Gegevens die wij verzamelen

Bemmelzeefdruk.nl biedt de mogelijkheid om bedrukt of geborduurd textiel te bestellen en deze bij jezelf of op een ander adres te laten bezorgen. Wij verzamelen op twee manieren gegevens:

A. Gegevens die door jou worden verstrekt bij een bestelling of offerte aanvraag.
Bemmelzeefdruk.nl verzamelt je offerte gegevens zoals naam, telefoonnummer en een e-mailadres. Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen wij de volgende bestelgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), de bestanden die door jou worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten en daarnaast je e-mailadres om de bevestiging van je bestelling te kunnen toezenden. Je e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer je dat invult op onze Website of door je in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze Klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij je contactinformatie verzamelen als je deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.

B. Gegevens die wij automatisch verzamelen
Bemmelzeefdruk.nl verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze website en eventueel andere websites die vanaf onze Website(s) toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze Website(s).

C. Gevens op met behulp van cookies voor het verbeteren van onze website
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Wat doen we verder met jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

a. Acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw bestelling
Jouw gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan Bemmelzeefdruk.nl gelieerde onderneming die je bestelling produceert; een vervoerder zoals GLSL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals WorldPay, IDEAL of PayPal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden.

b. Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail, direct mail, telefoon of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een co-branded wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

c. Reviews
We horen graag over jouw ervaringen met onze Websites, en onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, onze Website(s) of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

d. Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

e. Verbetering van onze Klantenservice
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens die we bewaren. Dit is handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze Klantenservice.

Openbaarmaking aan derden

Bemmelzeefdruk.nl zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdiensten die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Informatie van derden

Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Bemmelzeefdruk.nl heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Bemmelzeefdruk.nl adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden en informatie van de betreffende websites te raadplegen.

Beveiliging

Bemmelzeefdruk.nl gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Indien je fouten hebt opgemerkt in je persoonsgegevens of je deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of wilt aanvullen dan mag je ons dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deze verzoeken tot inzage, correctie of verzet contact kun je richten aan onze Klantenservice.

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Dit kan per telefoon 070 – 346 56 33. Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@bemmelzeefdruk.nl of per brief naar Loosduinseweg 495 B, 2571 AG Den Haag

Menu